TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá cước vận chuyển container đường sắt từ Trung Quốc đến Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg và Minsk.

Điểm Xuất Phát (FOB TERM) Trạm Thực Tế Biên Giới Điểm Đến COC 40HQ/USD Thời Gian Vận Chuyển (TT)
Thượng Hải Tây An Alashankou/Khorgos Mát-xcơ-va 6300$ 8 tháng 3, 18 tháng 3
Ninh Ba Tây An Alashankou/Khorgos Mát-xcơ-va 6400$ 8 tháng 3, 18 tháng 3
Thành Đảo Tây An Alashankou/Khorgos Mát-xcơ-va 5200$ 8 tháng 3, 18 tháng 3
Du Du Erlian Mát-xcơ-va 6400$ 2 tháng 3, 5 tháng 3, 9 tháng 3
Quảng Châu/Shenzhen Đạt Diên Erlian Mát-xcơ-va 5200$ Đầu tháng 3
Thượng Hải Tố Châu Manzhouli Yekaterinburg 5300$ Đầu tháng 3
Thành Đảo Tu Châu Manzhouli Yekaterinburg 5400$ 3 tháng 3
Quảng Châu/Shenzhen Nam Sa Manzhouli Yekaterinburg 5300$ 5 tháng 3
Ninh Ba Tần Hoa Manzhouli St. Petersburg 6900$ Đầu tháng 3
Thành Đảo Tây An Manzhouli St. Petersburg 5500$ 29 tháng 2, 3 tháng 3, 5 tháng 3, 9 tháng 3
Thượng Hải Trùng Đào Alashankou/Khorgos Minsk 5800$ 15 tháng 3, 12 tháng 3, 22 tháng 3
Ninh Ba Tần Hoa Manzhouli Minsk 7000$ Đầu tháng 3
Thành Đảo Trùng Đào Alashankou/Khorgos Minsk 5700$ 15 tháng 3, 12 tháng 3, 22 tháng 3
Quảng Châu/Shenzhen Trùng Đào Alashankou/Khorgos Minsk 5900$ 15 tháng 3, 12 tháng 3, 22 tháng 3
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda