TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng tàu container từ Trung Quốc đến St. Petersburg (tháng 6 năm 2024)

POL Điểm xuất phát Biên giới Sankt-Petersburg Chi phí FOB tháng 6 (USD/40HC)
Thượng Hải/Ninh Ba/Nghĩa Vũ/Thiệu Hưng/Kim Hoa/Từ Tế/Ngư Yên/Hàng Châu/Giả Tăng/Hoả Châu/Đồng Tường v.v. (Đông Trung Quốc) Sỉ Gia Chương/Sùng Tường Nhi luyên hào/Mãn Châu Lý/A La Xan Khẩu/Hoa Ngưu Giác Sankt-Petersburg 8600$
Tô Châu/Nam Đồng/Vô Tích/Xuy Châu/Thái Châu/Trương Gia Cảng/Trấn Giang/Trần Giang/Dương Châu v.v. (Đông Trung Quốc) Sỉ Gia Chương/Sùng Tường Nhi luyên hào/Mãn Châu Lý/A La Xan Khẩu/Hoa Ngưu Giác Sankt-Petersburg 8600$
Liên Dương Cảng/Nghiêm Sơn/Từ Châu/Bằng Bác/Hợp Phì/Vũ Hú/ Mãn Sơn/Vân Châu/Thái Châu/Nhụy An/Lệ Thủy/Khu Châu/Nam Kinh v.v. (Đông Trung Quốc) Sỉ Gia Chương/Sùng Tường Nhi luyên hào/Mãn Châu Lý/A La Xan Khẩu/Hoa Ngưu Giác Sankt-Petersburg 8800$
Quảng Châu/Thâm Quyến/Đông Quan/Thuận Đức/Phật Sơn/Trúc Sơn/Châu Hải/Huệ Châu/Thanh Dương/Cần Vệ/Kiểm Men v.v. (Nam Trung Quốc) Tăng Thành/Sùng Tường Nhi luyên hào/Mãn Châu Lý/A La Xan Khẩu/Hoa Ngưu Giác Sankt-Petersburg 8500$
Thiết Tâu/Triều Châu/Khai Dương/Thiện Uyên/Chiêm Chương/Mao Minh/Dương Giang v.v. (Nam Trung Quốc) Tăng Thành/Sùng Tường Nhi luyên hào/Mãn Châu Lý/A La Xan Khẩu/Hoa Ngưu Giác Sankt-Petersburg 8900$
Hiệp Minh/Trường Châu/Quảng Châu Tăng Thành/Sùng Tường Nhi luyên hào/Mãn Châu Lý/A La Xan Khẩu/Hoa Ngưu Giác Sankt-Petersburg 9300$
Thiên Tân/Bắc Kinh/Lang Phong/Hành Thủy/Sảnh Châu/Bảo Điềm/Thích Tâm/Trịnh Đài v.v. (Bắc Trung Quốc) Sỉ Gia Chương Nvề Cát/Mãn Châu Lý Sankt-Petersburg 7700$
Thanh Đào/Các Nam/Khánh Phường/Tửu Phòng/Lai Vũ/Đại An/Liễu Trường/Đắc Châu v.v. (Bắc Trung Quốc) Sỉ Gia Chương Nề Luyên Hào/Mãn Châu Lý Sankt-Petersburg 8000$
Tranh Châu/Giảo Tố/Nam Nghi/Loạn Dương/Vân Trường/Lân Phần/Tân Tích v.v. (Bắc Trung Quốc) Sỉ Gia Chương/Sùng Tường Nề Luyên Hào/Mãn Châu Lý Sankt-Petersburg 8600$
Trùng Khánh/Thành Đô/Diên Dương/Nam Sầm/Phúc Châu/Nghiệp Bình/Tứ Công/Tích Công v.v. (Tây Nam Trung Quốc) Thành Đô Mãn Châu Lý Sankt-Petersburg 7600$
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6.
Made on
Tilda