TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển hàng hóa bằng tàu từ Bắc Trung Quốc đến Vladivostok và Cảng Vostochny

Điểm gửi hàng Điểm nhận hàng 20'COC 40'HQ COC
Thượng Hải Vladivostok và Cảng Vostochny $2,000 $2,400
Ningbo $2,000 $2,400
Đà Lạt $2,000 $2,400
Hải Phòng $2,600 $3,200
Thành phố Cát Lâm $2,600 $3,200
Rizhao $2,600 $3,200
Nanjing $2,000 $2,400
Zhangjiagang $2,000 $2,400
Zhuhai $2,500 $2,800
Chóng qìng $2,500 $2,800
Tái trấn $2,500 $2,800
Thành phố Đà lạt $2,500 $2,800
Thành phố Thảo Cam Vĩnh $2,500 $2,800
Nha Trang $2,500 $2,800
Thành phố Vũ Hán $2,500 $2,800
Vũ Hán $2,500 $2,800
Drop Off 20' 40HQ
Moscow $700 $1,550
Saint Petersburg $500 $1,000
Irkutsk $300 $400
Chelyabinsk $700 $2,200
Novosibirsk $300 $3,200
KHABAROVSK $1,700 $700
Krasnoyarsk $300 $400
Yekaterinburg $1,000 $3,200
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 3 năm 2024
Made on
Tilda