TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá cước vận chuyển biển từ Trung Quốc / Việt Nam / Đài Loan / Thái Lan đến Novorossiysk

CẢNG XUẤT PHÁT CẢNG ĐẾN 20GP 40HQ etd ĐƯỜNG HÀNG THỜI GIAN MIỄN PHÍ GHI CHÚ
QINGDAO NOVOROSSIYSK (NLE) 2900$ 3800$ / TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
TIẾN TẤN NOVOROSSIYSK (NLE) 3100$ 4100$ / TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
NINGBO NOVOROSSIYSK (NLE) 2900$ 3800$ / TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
TAICANG NOVOROSSIYSK (NLE) 2900$ 3800$ 23 THÁNG 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY DTHC $600
TP.HCM NOVOROSSIYSK (NLE) / 4700$ / THÔNG QUA TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
LEAMCHABANG NOVOROSSIYSK (NLE) / 4700$ / THÔNG QUA TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
KEELUNG NOVOROSSIYSK (NLE) / 4700$ / THÔNG QUA TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
KAOHSIUNG NOVOROSSIYSK (NLE) / 4700$ / THÔNG QUA TAICANG 14 NGÀY DTHC $600
QINGDAO NOVOROSSIYSK (NUTEP) 2800$ 4200$ 27 THÁNG 3 QUA CẢNG BELDE 14 NGÀY DTHC/DO $400/$400
THƯƠNG HẢI NOVOROSSIYSK (NUTEP) 2800$ 4200$ 29 THÁNG 3 QUA CẢNG BELDE 14 NGÀY DTHC/DO $400/$400
NANSHA NOVOROSSIYSK (NUTEP) 2750$ 4100$ 20 THÁNG 4 QUA CẢNG BELDE 14 NGÀY DTHC/DO $400/$400
SHEKOU NOVOROSSIYSK (NUTEP) 3050$ 4600$ / QUA NANSHA 14 NGÀY DTHC/DO $400/$400
XIAMEN NOVOROSSIYSK (NUTEP) 3050$ 4600$ / QUA NANSHA 14 NGÀY DTHC/DO $400/$400
NINGBO NOVOROSSIYSK (NLE) 2600$ 3700$ 13 THÁNG 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY DTHC $520
QINGDAO NOVOROSSIYSK (NLE) 2600$ 3700$ 15 THÁNG 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY DTHC $520
TIẾN TẤN NOVOROSSIYSK (NLE) 2700$ 3800$ 17 THÁNG 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY DTHC $520
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda