TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá cước vận chuyển container từ Trung Quốc đến các cảng của Novorossiysk

POL POD 20GP 40HQ ETD ROUTES FREE TIME REMARK
QINGDAO NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5600 $8000 June, 24 VIA ISTANBUL 21 NGÀY DTHC USD 550/650
NINGBO NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5300 $7100 June, 23 VIA BUSAN 21 NGÀY DTHC USD 550/650
SHANGHAI NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5200 $7200 June, 27 VIA ISTANBUL 21 NGÀY DTHC USD 550/650
SHEKOU NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5600 $7000 June, 18 VIA PKG 30 NGÀY DTHC USD 550/650
XINGANG NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5400 $7500 June, 25 VIA BUSAN 14 NGÀY DTHC USD 550/650
XIAMEN NOVOROSSIYSK (NUTEP) $6000 $8000 June, 20 VIA BUSAN 14 NGÀY DTHC USD 550/650
DALIAN NOVOROSSIYSK (NUTEP) $6000 $7700 June, 23 VIA BUSAN 14 NGÀY DTHC USD 550/650
QINGDAO NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5500 $8400 June, 22 VIA Abu Qir/ISTANBUL 14 NGÀY DTHC/DO USD 550
SHANGHAI NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5500 $8400 June, 24 VIA Abu Qir/ISTANBUL 14 NGÀY DTHC/DO USD 550
NINGBO NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5500 $8400 June, 26 VIA Abu Qir/ISTANBUL 14 NGÀY DTHC/DO USD 550
NANSHA NOVOROSSIYSK (NUTEP) $5500 $8400 June, 29 VIA Abu Qir/ISTANBUL 14 NGÀY DTHC/DO USD 550
TAICANG NOVOROSSIYSK (NLE) $5200 $7200 June, 23 DERECT 14 NGÀY DTHC+DO USD 620
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6.
Made on
Tilda