TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển hàng hóa đường sắt từ Trung Quốc đến Moscow và Yekaterinburg

VỊ TRÍ CỬA GA ĐƯỜNG SẮT THỰC TẾ BAN ĐẦU BIÊN GIỚI ĐIỂM ĐẾN 40HQ COC /FOB ETD
CHONGQING CHONGQING KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
QINGDAO ZHENGZHOU ALANSHANKOU MOSCOW $5100 Tháng 12, 29
WENZHOU ZHENGZHOU ALANSHANKOU/ERLIAN MOSCOW $5700 Tháng 12, 29
GUANGZHOU ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
SHENZHEN ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
ZHONGSHAN ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
SHUNDE ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
FOSHAN ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
TIANJIN TIANJIN ERLIAN MOSCOW $5500 Tháng 12, 28
NINGBO/BEILUN XUZHOU ERLIAN MOSCOW $5500 Tháng 12, 30
SHANGHAI/JIAXING XUZHOU ERLIAN MOSCOW $5400 Tháng 12, 30
NINGBO ZHENGZHOU ALANSHANKOU/KHORGOS MOSCOW $5400 Tháng 12, 29
XIAMEN/QUANZHOU XIAMEN ERLIAN MOSCOW $5600 Tháng 12, 30
SUZHOU XI'AN MANZHOULI YEKATERINBURG $6000 Tháng 12, 27
SHANGHAI XI'AN MANZHOULI YEKATERINBURG $6000 Tháng 12, 27
NINGBO XI'AN MANZHOULI YEKATERINBURG $6000 Tháng 12, 27
ZHONGSHAN ZENGCHENGXI MANZHOULI YEKATERINBURG $5300 Tháng 12, 30
GUANGZHOU ZENGCHENGXI MANZHOULI YEKATERINBURG $5300 Tháng 12, 30
SHENZHEN ZENGCHENGXI MANZHOULI YEKATERINBURG $5300 Tháng 12, 30
FOSHAN ZENGCHENGXI MANZHOULI YEKATERINBURG $5300 Tháng 12, 30
SHUNDE ZENGCHENGXI MANZHOULI YEKATERINBURG $5300 Tháng 12, 30
NINGBO/WUXI CHENGDU ALANSHANKOU/KHORGOS MOSCOW $5800 Tháng 12, 30
SHANGHAI CHENGDU ALANSHANKOU/KHORGOS MOSCOW $5800 Tháng 12, 30
XIAMEN CHENGDU ALANSHANKOU/KHORGOS MOSCOW $5700 Tháng 12, 30
QINGDAO CHENGDU ALANSHANKOU/KHORGOS MOSCOW $5800 Tháng 12, 30
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 30 tháng 12 năm 2023.
Made on
Tilda