TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Moscow bằng tàu chở container

Tuyến đường 40’HQ (đến 26 tấn) Thời gian trung chuyển
FOB-Guangzhou-FOR-Moscow 7.000$ 20-23 ngày
FOB-Shanghai-FOR-Moscow 6.600$ 20-23 ngày
FOB-Ningbo-FOR-Moscow 7.100$ 20-23 ngày
FOB-Tianjin-FOR-Moscow 6.500$ 20-23 ngày
FOB-Shenzhen-FOR-Moscow 6.600$ 20-23 ngày
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 15 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda