TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá cước vận tải biển từ Trung Quốc đến St. Petersburg và Novorossiysk

Cảng xếp hàng (POL) Cảng đích (POD) Container 20GP (COC 20GP) Container 40HQ (COC 40HQ) Ghi chú (REMARK) Ngày dự kiến khởi hành (ETD)
Thanh Đảo Saint Petersburg 5900$ 8200$ Dịch vụ trực tiếp Ngày 29 tháng 6
Thượng Hải Saint Petersburg 5900$ 8200$ Dịch vụ trực tiếp Ngày 1 tháng 7
Ninh Ba Saint Petersburg 5900$ 8200$ Dịch vụ trực tiếp Ngày 6 tháng 7
Thanh Đảo Saint Petersburg 6200$ 8300$ Dịch vụ trực tiếp Ngày 25 tháng 6
Nhật Chiếu Saint Petersburg 6000$ 8000$ Dịch vụ trực tiếp Ngày 28 tháng 6
Thanh Đảo Novorossiysk 5700$ 8000$ Qua Istanbul Ngày 24 tháng 6
Ninh Ba Novorossiysk 5300$ 7400$ Qua Busan Ngày 23 tháng 6
Thượng Hải Novorossiysk 5100$ 7000$ Qua Istanbul Ngày 27 tháng 6
Thiên Tân Novorossiysk 5400$ 7700$ Qua Busan Ngày 25 tháng 6
Đại Liên Novorossiysk 6000$ 7700$ Qua Busan Ngày 23 tháng 6
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 6 tháng 7
Made on
Tilda