TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Biểu phí vận chuyển đường sắt từ Trung Quốc đến Moscow

KHU VỰC POL Ga khởi hành Biên giới Điểm đến Giá FOB cho tháng 5 $/40HC THỜI GIAN VẬN CHUYỂN (NGÀY)
ĐÔNG TRUNG QUỐC Thượng Hải/Ninh Ba/Nghĩa Ô/Thiệu Hưng/Kim Hoa/Từ Khê/Dư Diêu/Hàng Châu/Gia Hưng/Hồ Châu/Đồng Hương v.v. Thạch Gia Trang/Trùng Khánh Erliannhot/Manzhouli Mát-xcơ-va 7300$ 16-22
ĐÔNG TRUNG QUỐC Tô Châu/Nam Thông/Vô Tích/Thường Châu/Thái Châu/Trương Gia Cảng/Trấn Giang/Dương Châu v.v. Thạch Gia Trang Erliannhot/Manzhouli Mát-xcơ-va 7300$ 16-22
ĐÔNG TRUNG QUỐC Liên Vân Cảng/Yancheng/Từ Châu/Bạng Phụ/Hợp Phì/Vũ Hán/Maanshan/Ôn Châu/Thái Châu/Ruian/Lệ Thủy/Khu Châu/Nam Kinh/Vĩnh Khang v.v. Thạch Gia Trang/Trùng Khánh Erliannhot/Manzhouli Mát-xcơ-va 7500$ 16-22
NAM TRUNG QUỐC Quảng Châu/Thâm Quyến/Đông Quản/Thuận Đức/Phật Sơn/Trung Sơn/Chu Hải/Huệ Châu/Thanh Viễn/Giang Môn Tăng Thành/Trùng Khánh Erliannhot Mát-xcơ-va 7800$ 16-22
NAM TRUNG QUỐC Sán Đầu/Triều Châu/Kiết Dương/Sán Vĩ/Trạm Giang/Mậu Danh/Dương Giang v.v. Tăng Thành/Trùng Khánh Erliannhot Mát-xcơ-va 8200$ 16-22
BẮC TRUNG QUỐC Hạ Môn/Chương Châu/Tuyền Châu Tăng Thành/Trùng Khánh Erliannhot Mát-xcơ-va 8600$ 16-22
BẮC TRUNG QUỐC Thiên Tân/Bắc Kinh/Lang Phường/Hành Thủy/Thương Châu/Bảo Định/Thạch Gia Trang/Hình Đài v.v. Thạch Gia Trang Erliannhot/Manzhouli Mát-xcơ-va 6400$ 16-22
BẮC TRUNG QUỐC Thanh Đảo/Tế Nam/Duy Phường/Tư Bạc/Lai Vu/Thái An/Liaocheng/Đức Châu v.v. Thạch Gia Trang Erliannhot/Manzhouli Mát-xcơ-va 6800$ 16-22
BẮC TRUNG QUỐC Trịnh Châu/ Giảo Tác/ Nam Dương/ Lạc Dương/ Vân Thành/ Lâm Phần/ Tân Hương v.v. Thạch Gia Trang Erliannhot/Manzhouli Mát-xcơ-va 7300$ 16-22
TÂY NAM TRUNG QUỐC Trùng Khánh/Thành Đô/Diêm Dương/Nam Sung/Lô Châu/Nghi Tân/Đức Dương/Tự Cống v.v. Trùng Khánh Manzhouli Mát-xcơ-va 7100$ 16-22
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 16 tháng 6.
Made on
Tilda