TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển container đường sắt đến Moscow trong tháng 2

Thành phố xuất phát Trạm xuất phát Transit Thành phố giao nhận Giá 40HQ FOB ETD
Thượng Hải / Ninh Ba Trạm Xi An Biên giới Alashankou Moscow 6700$ Tháng 2, ngày 6, 8, 10, 11
Thanh Đảo Trạm Đông Giát Chân Biên giới Erlianhot Moscow 6500$ Tháng 2, ngày 6, 8, 10
Cô Châu / Thần Châu Trạm Dalang / Pinghunan Biên giới Erlianhot / Alashankou Moscow 6500$ Tháng 2, ngày 9, 14, 18
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 20 tháng 02 năm 2024.
Made on
Tilda