TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển container bằng đường sắt từ Trung Quốc đến Moscow

Xuất phát Trung chuyển Điểm đến 40HQ COC ETD
Xian Alashankou Moscow(Elektrougli) 5800$ Tháng 3, 22/24/25/29
Shenzhen Manzhouli Moscow(Vorsino) 6600$ Tháng 3, 28
Shenzhen Erlianhot/Alashankou Moscow(Elektrougli) 6400$ Tháng 3, 29
Guangzhou Manzhouli Moscow(Vorsino/Belly Rast/Elektrougli) 6600$ Tháng 3, 29
Zhengzhou Moscow 5700$ Tháng 3, 22/29
Shanghai Erlianhot Moscow(Vorsino) 6300$ Tháng 3, 30
Jinhua Erlianhot Moscow(Elektrougli) 6400$ Tháng 3, 14
Yiwu Manzhouli Moscow(Vorsino) 6600$ Tháng 3, 15
Yiwu Erlianhot Moscow(Khovrino) 6600$ Tháng 3, 16
Xiamen Moscow 6400$ Hết tháng 3
Suzhou Erlianhot Moscow(Selyatino) 6200$ Tháng 3, 22
Shijiazhuang Erlianhot Moscow 5600$ Tháng 3, 19/22/27
Chengdu Alashankou/Horgos Moscow 5700$ Hết tháng 3
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda