TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển đường sắt từ Trung Quốc về Belarus tháng 12

Điểm Xuất Phát Cảng Xuất Điểm Đến Bến Cuối Lịch Trình Đường Sắt Giá 40HC COC ($) Thời Hạn
Guangzhou Minsk ETD Tháng 12, 26/29 5900$ EXW
Shenzhen Minsk ETD Tháng 12, 26/29 5900$ EXW
Zhongshan Minsk ETD Tháng 12, 26/29 5900$ EXW
Shanghai Alashankou Minsk ETD Tháng 12, 25 6000$ FOB
Ningbo Alashankou Minsk ETD Tháng 12, 25 6100$ FOB
Qingdao Minsk ETD Tháng 12, 22/26/29 6500$ EXW
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Made on
Tilda