TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Lịch trình tàu từ Trung Quốc đến Moscow, St. Petersburg và Minsk vào tháng Ba

POL POD Freight ETD Routes Remark
Xiamen MOSCOW $6,200 Đầu tháng 3 Xi'an qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước
Xiamen MINSK $6,900 Đầu tháng 3 Chengdu qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước
Shenzhen/Guangzhou MOSCOW $6,100 2 Tháng 3 Datian qua Erlian
Shenzhen/Guangzhou SPB $6,400 3 Tháng 3 Datian qua Manzhouli
Shenzhen/Guangzhou MINSK $7,000 6 Tháng 3 Chengdu qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước
Ningbo SPB $6,200 1 Tháng 3 Zhengzhou qua Alashankou/Erlian
Ningbo MINSK $7,100 Đầu tháng 3 Chengdu qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước
Shanghai SPB $6,400 1 Tháng 3 Zhengzhou qua Alashankou/Erlian
Shanghai MINSK $6,800 Đầu tháng 3 Chengdu qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước
Tianjin MOSCOW $6,000 2 Tháng 3 Shijiazhuang qua Manzhouli
Tianjin MINSK $6,500 3 Tháng 3 Shijiazhuang qua Manzhouli
Qingdao MOSCOW $6,200 2 Tháng 3 Shijiazhuang qua Manzhouli
Qingdao SPB $6,300 1 Tháng 3 Zhengzhou qua Alashankou/Erlian
Qingdao MINSK $6,800 Đầu tháng 3 Chengdu qua Alashankou/Horgos, đóng gói 10 ngày trước
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda