TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu container từ Trung Quốc đến Moscow

Vận chuyển hàng hóa bằng tàu container từ Trung Quốc đến Moscow
Thành phố xuất phát Trạm đến ETD 40HC USD Điều khoản
Thâm Quyến Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 25 $8000 EXW
Triệu Châu Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 27 $8300 EXW
Sơn Đông Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 25 $8400 EXW
Đông Quan Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 18/24/28 $7800 EXW
Cộng Hòa Quảng Châu Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 20 $7800 EXW
Liên Dương Cang Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 15/16/18/19/23/24 $7900 FOB
Vị Hải Mát-xcơ-va Tháng 11 ngày 24/27 $8000 EXW
Nhĩ Ngô Mát-xcơ-va Cuối tháng 11 $7800 FOB
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 3 tháng 12 năm 2023.
Made on
Tilda