TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển biển từ Trung Quốc đến Novorossiysk và Saint Petersburg

Cảng Xuất Cảng Nhập 20' GP COC FIFO 40' HQ COC FIFO ETD Thời gian vận chuyển
Qingdao Novorossiysk $5700 $7000 Ngày 10 tháng 2 40-45 ngày
Thượng Hải Novorossiysk $5700 $6700 Ngày 8 tháng 2 40-45 ngày
Nansha Novorossiysk $5700 $7000 Ngày 14 tháng 2 40-45 ngày
Xiamen/Shekou Novorossiysk $6000 $7500 Ngày 31 tháng 1, Ngày 4/8 tháng 2 (tàu chuyển) 40-45 ngày
Qingdao Saint Petersburg(FCT) $5700 $7100 Ngày 10 tháng 2
Thượng Hải Saint Petersburg(FCT) $5700 $6900 Ngày 8 tháng 2 40-45 ngày
Nansha Saint Petersburg(FCT) $5700 $7100 Ngày 14 tháng 2 40-45 ngày
Xiamen/Shekou Saint Petersburg(FCT) $6000 $7600 Ngày 31 tháng 1, Ngày 4/8 tháng 2 (tàu chuyển) 40-45 ngày
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 29 tháng 02 năm 2024.
Made on
Tilda