TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Bảng giá vận chuyển đa phương thức từ Việt Nam đến Vladivostok

Bảng giá vận chuyển đa phương thức từ Việt Nam đến Vladivostok
Cảng đi Cảng đích 20`DC 40`HC Thời gian trung chuyển
HOCHIMINH/ HAIPHONG VLADIVOSTOK $2200 $3200 ~ 11 ngày
Đích đến Trả hàng* Giao container trong Vladivostok (sau khi thông quan) Thời gian chuyển (sau khi thông quan hải quan)
20`DC 40`HC 20`DC 40`HC
VLADIVOSTOK - - ₽44000 ₽44000 ~ 1 ngày
NOVOSIBIRSK $150 $500 ₽165000 ₽269000 ~ 12 ngày
YEKATERINBURG $500 $750 ₽173000 ₽300000 ~ 13 ngày
MOSCOW $400 $500 ₽205000 ₽340000 ~ 15 ngày
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 10 năm 2023.
Made on
Tilda