TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Cước phí vận chuyển container đường sắt từ các thành phố của Trung Quốc đến Moscow

Cảng xếp hàng Trung chuyển Cảng dỡ hàng 40HQ COC ETD
TIANJIN ERENHOT MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
FUZHOU FUZHOU MOSKVA $8500 Ngày 23, 30 tháng 6
CHONGQING CHONGQING MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
QINGDAO/JIAOZHOU MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
NINGBO YIWU MOSKVA $8300 Ngày 23, 30 tháng 6
TAIZHOU YIWU MOSKVA $8500 Ngày 23, 30 tháng 6
WENZHOU YIWU MOSKVA $8800 Ngày 23, 30 tháng 6
QUZHOU/HUZHOU/HANGZHOU YIWU MOSKVA $8500 Ngày 23, 30 tháng 6
SHANGHAI YIWU MOSKVA $8100 Ngày 23, 30 tháng 6
JINHUA MOSKVA $8300 Ngày 23, 30 tháng 6
SHANTOU DATIAN MOSKVA $8600 Ngày 23, 30 tháng 6
XIAMEN XIAMEN MOSKVA $8200 Ngày 23, 30 tháng 6
NANJING/SUZHOU/WUXI MOSKVA $8500 Ngày 23, 30 tháng 6
CHENGDU MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
GUANGZHOU/NANSHA/HUANGPU/SHUNDE/JIANGMEN/SHENZHEN/FOSHAN/ZHUHAI DATIAN MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
NANCHANG/JIUJIANG MOSKVA $8500 Ngày 23, 30 tháng 6
LINYI/JINAN MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
TAIYUAN MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
CHANGSHA CHANGSHA MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
WUHAN ERENHOT MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
SHENYANG MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
SHIJIAZHUANG MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
GANZHOU MOSKVA $8500 Ngày 23, 30 tháng 6
ZENGCHENGXI MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
DALIAN MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
XIAN ERENHOT MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
HARBIN MOSKVA $7500 Ngày 23, 30 tháng 6
ZHENGZHOU ZHENGZHOU MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
DATIAN MOSKVA $8000 Ngày 23, 30 tháng 6
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6.
Made on
Tilda