TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá và lịch trình tàu container từ Trung Quốc đến Moscow

Điểm Xuất Phát Ga Xuất Phát Biên Giới Điểm Đến 40HQ R/F~$ FOB/COC Ngày Xuất Phát Thời Gian Vận Chuyển Transit
Vịnh Châu Ngọc (GUANGZHOU/ SHENZHEN/ ZHONGSHAN/ YANTIAN/ NANSHA) DATIAN ERLIAN SELYATINO 6200$ 10 tháng 12 20NGÀY ZAMYN UUD
Vịnh Châu Ngọc (GUANGZHOU/ SHENZHEN/ ZHONGSHAN/ YANTIAN/ NANSHA) ZENGCHENGXI KHORGOS ELEKTROUGLI 6500$ Đầu tháng 3 20NGÀY ALTYNKOL
Vịnh Châu Ngọc (GUANGZHOU/ SHENZHEN/ ZHONGSHAN/ YANTIAN/ NANSHA) NANSHA MANZHOULI MOSCOW 6300$ 5 tháng 3 20NGÀY ZABAIKALYE
SHANTOU CHANGSHA TONGJIANGBEI ELEKTROUGLI 6400$ 5/12/19/26 tháng 3 20NGÀY KHABAROVSK
SHANTOU ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW 6700$ 15/19/23 tháng 3 20NGÀY ZAMYN UUD
ZHUHAI DATIAN ERLIAN SELYATINO 6200$ 12/15/22 tháng 3 20NGÀY ZAMYN UUD
ZHUHAI ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW 6400$ 14/15 tháng 3 20NGÀY ALTYNKOL
JIANGMEN DATIAN ERLIAN SELYATINO 6200$ 12/15/22 tháng 3 20NGÀY ZAMYN UUD
JIANGMEN ZENGCHENGXI KHORGOS MOSCOW 6300$ 15/19/23 tháng 3 20NGÀY ALTYNKOL
DALIAN SHENYANG MANZHOULI MOSCOW 6400$ Đầu tháng 3 25NGÀY ZABAIKALYE
NINGBO YIWU ERLIAN KHOVRINO 6600$ Giữa tháng 3 20NGÀY ZAMYN UUD
NINGBO XIAN ALASHANKOU ELEKTROUGLI 5340$ 12 tháng 3 20NGÀY DOSTYK
NINGBO SUZHOU MANZHOULI MOSCOW 6700$ Đầu tháng 3 20NGÀY ZABAIKALYE
TIẾN GIANG GAOYI ERLIAN MOSCOW 5900$ 11 tháng 3 20NGÀY DOSTYK
TIẾN GIANG XIAN KHORGOS ELEKTROUGLI 6300$ 8/18/28 tháng 3 20NGÀY ALTYNKOL
THƯ HẢI JINHUA ERLIAN MOSCOW 6400$ 17 tháng 3 20NGÀY ZABAIKALYE
THƯ HẢI XIAN ALASHANKOU VOSINO 6200$ 12 tháng 3 20NGÀY ZAMYN UUD
THƯ HẢI YIWU ERLIAN KUPAVNA 6400$ Giữa tháng 3 20NGÀY ZAMYN UUD
HÀM SƠ FUZHOU MANZHOULI MOSCOW 5900$ 9 tháng 3 25NGÀY ZABAIKALYE
THÀNH ĐÔ XIAN KHORGOS MOSCOW 6200$ 2/12 tháng 3 20NGÀY DOSTYK
THÀNH ĐÔ JINAN ERLIAN MOSCOW 6000$ 2 tháng 3 25NGÀY ZAMYN UUD
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda