TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Vận chuyển container từ Trung Quốc đến Moscow và Saint Petersburg

FOB Điểm cuối Biên giới Điểm đến Giá($)
Thượng Hải Sian Alashankou Sankt Peterburg (Shushary) 7200$
Cat Lai Sian Alashankou Sankt Peterburg (Shushary) 7100$
Ningbo Sian Alashankou Sankt Peterburg (Shushary) 7600$
Quảng Châu/Shenzhen Datian Manzhouli Sankt Peterburg (Shushary) 7400$
Tiến Chín Sian Alashankou Sankt Peterburg (Shushary) 7400$
Thượng Hải Sian Alashankou Moscow (Elektrougli) 6900$
Si-en Sian Alashankou Moscow (Elektrougli) 6400$
Ningbo Sian Alashankou Moscow (Elektrougli) 7100$
Cat Lai Sian Alashankou Moscow (Elektrougli) 6800$
Tiến Chín Sian Alashankou Moscow (Elektrougli) 7000$
Thẩm Quyến/Phố Sơn/Chung Sơn Zengchengxi Horgos Moscow (Elektrougli) 7000$
Thượng Hải Thành Đô Alashankou Moscow (Elektrougli) 7300$
Quảng Châu/Shenzhen Thành Đô Alashankou Moscow (Elektrougli) 7200$
Ningbo Thành Đô Alashankou Moscow (Elektrougli) 7400$
Cat Lai Thành Đô Alashankou Moscow (Elektrougli) 7400$
Tiến Chín Thành Đô Alashankou Moscow (Elektrougli) 7600$
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 29 tháng 02 năm 2024.
Made on
Tilda