TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá và lịch trình của tàu chở container từ Trung Quốc đến Moscow trong tháng 2 và tháng 3 (năm 2024)

Nơi Hàng Hóa Ga Xuất Phát Biên Giới VIA Điểm Đến 40HQ R/F FOB/COC ~ ₫ ETD T/T
Vịnh Chủng Hải Đài Điện Erlian Zamyn Uud Elektrougli 6300$ Ngày 24 Tháng 2 20 Ngày
(Quảng Châu) Đài Điện Erlian Zamyn Uud Elektrougli 6300$ Ngày 24 Tháng 2
(Thâm Quyến) Đài Điện Erlian Zamyn Uud Elektrougli 6300$ Ngày 24 Tháng 2
(Chung Sơn) Zengchengxi Khorgos Altynkol Mát-xcơ-va 6500$ Cuối tháng 2/Đầu tháng 3
Ningbo Yiwu Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 6600$ Cuối tháng 2
Ningbo Xian Alashankou Dostyk Elektrougli 6500$ Ngày 25 Tháng 2
Ningbo Suzhou Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 6600$ Cuối tháng 2
Tiến Châu Taiyuan Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 5600$ Ngày 27 Tháng 2
Tiến Châu Tiến Châu Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 6000$ Ngày 7 Tháng 3
Trùng Đô Trùng Đô Alashankou/Khorgos Dostyk/Altynkol Mát-xcơ-va 5500$ Cuối tháng 2/Đầu tháng 3
Thượng Hải Suzhou Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 6500$ Cuối tháng 2/Đầu tháng 3
Thượng Hải Xian Alashankou Dostyk Mát-xcơ-va 6200$ Ngày 25 Tháng 2
Hà Nam Phúc Châu Manzhouli Chai-bai-kiên Mát-xcơ-va 7100$ Ngày 5 Tháng 3
Hà Nam Xian Alashankou/Khorgos Dostyk/Altynkol Mát-xcơ-va 6600$ Ngày 24/29 Tháng 2
Thanh Đảo Xian Alashankou Dostyk Mát-xcơ-va 6400$ Ngày 25 Tháng 2
Thanh Đảo Tu Châu Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 6100$ Đầu tháng 3
Thanh Đảo Tẩm Nguyên Erlian Zamyn Uud Mát-xcơ-va 6300$ Ngày 26 Tháng 2
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 10 tháng 03 năm 2024.
Made on
Tilda