TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Lịch trình tàu chở container từ Trung Quốc đến Sankt Petersburg

Thành phố xuất hàng Trạm xuất hàng Duyệt qua Thành phố giao hàng Giá 40HQ FOB ETD
Thượng Hải/Ninh Ba Tiên Biên giới Mãn Châu Lý Saint Petersburg 6900$ Ngày 7, 13, 15, 20, 24 tháng 2
Thâm Quyến/Quảng Châu Đa Lăng Biên giới Mãn Châu Lý Saint Petersburg 6700$ Đầu tháng 2 ngày 7, 10, 14, 18
Thanh Đảo Sư Tử Giáp Biên giới Mãn Châu Lý Saint Petersburg 6600$ Ngày 7, 13, 15, 20, 24 tháng 2
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 29 tháng 02 năm 2024.
Made on
Tilda