TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Chúng tôi vận chuyển hàng hóa tổng hợp bằng đường sắt từ Trung Quốc đến Moscow, St. Petersburg và Minsk

Điểm đi/Điểm đến Moscow 40'HQ/USD St Petersburg 40'HQ/USD Minsk 40'HQ/USD ETD Biên giới
Datian $4,900 $5,600 $5,100 15 tháng 11 Erenhot/ Manzhouli
Zengcheng $5,100 / / 8 tháng 11 Horgos
Hengyang $5,000 $5,800 $5,000 15 tháng 11 Alashankou/Manzhouli
Jinhua $5,200 / $5,800 19 tháng 11 Alashankou
Yiwu $5,200 / / 20 tháng 11 Erenhot
Shanghai $5,200 / $5,350 7 tháng 11 Erenhot
Suzhou $5,400 $5,600 $5,700 18 tháng 11 Alashankou/Manzhouli
Jinan $4,900 / / 15 tháng 11 Erenhot
Tianjin $4,900 / / 15 tháng 11 Erenhot
Taiyuan $4,200 $4,050 $4,500 17 tháng 11 Manzhouli
Shengyang $4,600 $5,000 / 20 tháng 11 Manzhouli
X'ian $4,350 / $4,700 15 tháng 11 Horgos
Chongqing $4,800 / / 19 tháng 11 Horgos
Chengdu $4,200 $4,200 / 26 tháng 11 Alashankou
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.
Made on
Tilda