TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Thông tin về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ Trung Quốc đến Moscow

ĐIỂM XUẤT PHÁT GA KHỞI HÀNH BIÊN GIỚI NƠI ĐẾN 40HQ GIÁ FOB ETD
TIẾN CẨNH TIẾN CẨNH Ê LIÊN HÔ MÁT-XCÔ $5800 ĐẦU THÁNG 12
QUẢNG CHÂU ĐẠT ĐIỀN Ê LIÊN HÔ $5700 NGÀY 8/21 THÁNG 12
THƯƠNG HẢI ĐÀ LÂN MÃNCHURIA $6000 ĐẦU THÁNG 12
NHẪM BỔ MÃNCHURIA $6300 ĐẦU THÁNG 12
THÀNH ĐẠO LINH Ý MÃNCHURIA $6100 ĐẦU THÁNG 12
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 12 tháng 12 năm 2023
Made on
Tilda