TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Cước phí vận chuyển container từ Trung Quốc đến Nga

Cảng xuất hàng (POL) Cảng đến (POD) 20'GP COC USD 40'HQ COC USD Ghi chú Trạng thái vận chuyển Ngày xuất hàng dự kiến (ETD)
SHANGHAI STP CTSP $4600 $5400 bao gồm DTHC/DOC, 14 ngày thời gian miễn phí trực tiếp Ngày 20 và 24 tháng 5
SHANGHAI STP PLP $4300 $5500 bao gồm DTHC/DDF/REL, 14 ngày thời gian miễn phí, phí hủy là $200/200 trực tiếp Ngày 20 tháng 5
SHANGHAI STP FCT $4200 $5300 bao gồm DTHC, 14 ngày thời gian miễn phí, phí hủy là $200/400 qua Izmit Ngày 14 tháng 5
NINGBO STP CTSP $4500 $5400 bao gồm DTHC/DOC, 14 ngày thời gian miễn phí trực tiếp Ngày 18 và 22 tháng 5
NINGBO STP PLP $4300 $5500 bao gồm DTHC/DDF/REL, 14 ngày thời gian miễn phí, phí hủy là $200/200 qua JED Ngày 22 tháng 5
YANTIAN STP CTSP $4500 $5400 bao gồm DTHC/DOC, 14 ngày thời gian miễn phí trực tiếp Ngày 11 và 16 tháng 5
NANSHA STP PLP $4300 $5500 bao gồm DTHC/DDF/REL, 14 ngày thời gian miễn phí, phí hủy là $200/200 qua JED Ngày 25 tháng 5
NANSHA STP FCT $4200 $5300 bao gồm DTHC, 14 ngày thời gian miễn phí, phí hủy là $200/400 qua Izmit Ngày 18 tháng 5
QINGDAO STP CTSP $4600 $5300 bao gồm DTHC/DOC, 14 ngày thời gian miễn phí trực tiếp Ngày 15 và 19 tháng 5
QINGDAO STP PLP $4280 $5500 bao gồm DTHC/DDF/REL, 14 ngày thời gian miễn phí, phí hủy là $200/200 qua JED Ngày 18 tháng 5
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 31 tháng 5.
Made on
Tilda